Покупка и аренда на земя

Купуваме и наемаме земеделска земя в землищата на с. Драгомир, с. Найден Герово и гр. Съединение,  Пловдивска област.

За контакти:

гр. Съединение: тел./факс: 0318/23242, 0888384292 и 0887448439

гр. Пловдив: тел./факс: 032/641908, 0888368764

e-mail: office@vukibg.com

Ние сме готови да отговорим на всеки ваш въпрос, свързан с покупко-продажбата и наемането на земеделска земя - необходими документи, къде и как се изготвят, срокове, цени, нотариуси и т.н.