Семепроизводство

Сортовете пшеница, от които произвеждаме семена, се менят през годините. Свържете се с нас за актуална информация.