Вилки за кардани

Вилки тип лимон, триъгълни, шлицеви на марките Bondoli&Pavesi, Walterscheid, Benzi&Di Terlizzi и Menke.

Номер Тип вилка Производител Размери (mm)
       
23557 6 шлица, 1 3/4" Walterscheid H=100, L=118, Ø=36
46936 6 шлица, 1 3/8" Benzi&Di Terlizzi H=65, L=92, Ø=22
46937 6 шлица, 1 3/8" Benzi&Di Terlizzi H=71, L=97, Ø=24
46938 6 шлица, 1 3/8" Benzi&Di Terlizzi H=85, L=109, Ø=27
46939 6 шлица, 1 3/8" Benzi&Di Terlizzi H=89, L=112, Ø=32
46940 6 шлица, 1 3/8" Benzi&Di Terlizzi H=106, L=122, Ø36
46944 тип лимон Benzi&Di Terlizzi Ø=24, A=34,5, B=40, D=24, H=71, L=82
46946 тип лимон Benzi&Di Terlizzi Ø= 27, А=34,5, B=40, D=27, H=85, L=95
46947 тип лимон Benzi&Di Terlizzi Ø=32, A=39,5, B=49, D=32, H=89, L=96
46948 тип звезда Benzi&Di Terlizzi Ø=36, A=51, B=37, D=36, H=106, L=105
46949 тип лимон Benzi&Di Terlizzi Ø=47, A=30, B=39, D=22, H=65, L=79
46950 тип лимон Benzi&Di Terlizzi Ø=24, A=41, B=48, D=24, H=71, L=82
46951 тип лимон Benzi&Di Terlizzi Ø=58, A=41, B=48, D=27, H=85, L=98
46953 тип лимон Benzi&Di Terlizzi Ø=70, A=48, B=57,5, D=32, H=89, L=96
46954 тип звезда Benzi&Di Terlizzi Ø=70, A=61, B=47, D=36, H=106, L=105
46995 6 шлица, 1 3/8" Benzi&Di Terlizzi Ø=27, H=86, L=161, B=74
48442 тип лимон Benzi&Di Terlizzi Ø=27, A=39,5, B=49, D=27, H=85, L=98
48443 тип лимон Benzi&Di Terlizzi Ø=70, A=48, B=57,5, D=27, H=85, L=98
48447 тип звезда Benzi&Di Terlizzi Ø=32, A=51, B=37, D=32, H=89, L=96
54126 21 шлица, 1 3/8" Benzi&Di Terlizzi Ø=27, H=85, L=109
54130 6 шлица, 1 3/4" Benzi&Di Terlizzi Ø=36, H=106, L=122
54131 20 шлица, 1 3/4" Benzi&Di Terlizzi Ø=36, H=106, L=122
54133 със шпонка Benzi&Di Terlizzi Ø=22, H=65, L=79, A=30, B=8
54136 със шпонка Benzi&Di Terlizzi Ø=27, H=85, L=98, A=30, B=8
55688 21 шлица, 1 3/8" Benzi&Di Terlizzi Ø=36, H=106, L=122
55779 6 шлица, 1 3/8" Benzi&Di Terlizzi Ø=23,8, H=70, L=97
55781 тригълна Benzi&Di Terlizzi Ø=23,8, A=36, B=54, H=70, L=82
55787 тригълна Benzi&Di Terlizzi Ø=27, A=43,5, B=61, H=84, L=98